(+)4-izopropenil-1-metilcikloheksenas


(+)4-izopropenil-1-metilcikloheksenas
(+)4-izopropenil-1-metilcikloheksenas statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėklimonenas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.